Menu

Maak direct een afspraak »

  • Laagdrempelige behandeling
  • GZ-psycholoog
  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Behandeling op maat
  • Mindfulness specialist
  • Contractvrije psycholoog

Aangesloten bij
Nederlandse vereniging van gz-psychologen

GZ psycholoog en de wet BIG

Alle gz-psychologen (gezondheidszorgpsychologen) zijn geregistreerd in het BIG-register. Deze registratie houdt in dat de psycholoog voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan de opleiding en beroepsuitoefening. Degene die in dit register is ingeschreven, mag de door de wet beschermde titel gezondheidszorgpsycholoog voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. Dit register valt rechtstreeks onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voor meer informatie over het BIG-register op www.bigregister.nl