Menu

Maak direct een afspraak »

  • Laagdrempelige behandeling
  • GZ-psycholoog
  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Behandeling op maat
  • Mindfulness specialist
  • Contractvrije psycholoog

Aangesloten bij
Nederlandse vereniging van gz-psychologen

Tarieven & Vergoeding

Verzekerde zorg

Je hebt recht op vergoeding van een behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ, wanneer je wordt verwezen door je huisarts, middels een verwijsbrief en er sprake is van een DSM-IV diagnose (een psychische stoornis). Deze verzekerde zorg valt onder de basisverzekering met het verplichte eigen risico. Voor 2021 is dit vastgesteld op € 385. Afhankelijk van de ernst en complexiteit van de klachten, wordt de zorg vergoed in verschillende behandelpakketten (kort, middel en intensief) met elk hun eigen door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarief. De behandeling kan alleen na afloop in een van deze behandelpakketten worden gedeclareerd. Vergoedingen door de zorgverzekeraars gelden vanaf 18 jaar.

Prestatie Tarief Max. tijd in minuten Aantal gesprekken
Kort (BK) € 522,13 294 2 - 4
Middel (BM) € 885,01 495 5 - 7
Intensief (BI) € 1.434,96 750  8 - 12
Onvolledig behandelpakket € 228,04 120 1 - 2

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit.

Er wordt door de zorgverzekeraars niet per sessie vergoed, maar per behandelpakket. Aan het eind van de behandeling krijg je de factuur van het betreffende behandelpakket mee, die je vervolgens bij je zorgverzekeraar indient ter restitutie. Om te voorkomen dat u na afloop ineens een groot bedrag betaald, blijft het bij MetSteen mogelijk om per consult te betalen. De reeds betaalde facturen worden in mindering gebracht op het totaal bedrag van de behandeling.

Heb je een restitutiepolis dan krijgt u vrijwel altijd 100% van de kosten terug na aftrek van het eigen risico. Bij een naturapolis ligt dit rond de 65-90%. Laat je vooraf goed informeren door uw zorgverzekeraar welke voorwaarden voor vergoeding voor jou van toepassing zijn.

Ik heb er bewust voor gekozen geen contracten aan te gaan met zorgverzekeraars. Hierdoor ben ik niet gebonden aan hun standaard protocollen en voorschriften en kan ik daadwerkelijk vorm geven aan een behandeling op maat en je privacy garanderen. Ik lever dan ook geen gegevens aan een derde partij het DIS, of stuur de gegevens van je ROMvragenlijst door. Voor beiden onderteken je een privacyverklaring aan het begin van de behandeling.

Onverzekerde zorg

Bepaalde stoornissen zijn uitgesloten van vergoeding in de basisverzekering zoals een aanpassingsstoornis, werk gerelateerde problematiek en relatieproblematiek. Wanneer je echter aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat psychologische zorg vanuit het aanvullende pakket wel vergoed wordt. Wanneer je klacht niet wordt vergoed en je hebt geen aanvullende verzekering, dien je de behandeling zelf te betalen. Werkgevers zijn soms bereid een psycholoog te vergoeden uit hun reservering voor opleidingskosten of persoonlijke ontwikkelingskosten.

Kosten per consult van 50 minuten in 2021: € 114,41 (door NZa vastgesteld tarief 2021).

Afspraak afzeggen

Een afspraak verzetten of afzeggen kan altijd, maar laat dit tenminste 24 uur van tevoren weten, anders worden de kosten van het consult in rekening gebracht. Zorgverzekeraars vergoeden geen gemiste afspraken.

MetSteen 2021, aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden