Menu

Maak direct een afspraak »

  • Gz-psycholoog
  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Behandeling op maat
  • Mindfulness specialist
  • Contractvrije psycholoog

Buitenpsychologen

Klachten over beroepsmatig handelen

Heeft u een klacht over mijn beroepsmatig handelen, dan kunt u deze in eerste instantie altijd het beste persoonlijk met mij bespreken. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen op deze manier op te lossen, kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheid.

Ik ben als gz-psycholoog aangesloten bij de Nederlandse vereniging van gz-psychologen en hun klachtenregeling. Meer informatie vindt u op http://www.nvgzp.nl/nvgzp-klachtenregeling

Daarnaast val ik als gz-psycholoog onder het tuchtcollege van de gezondheidszorg.
Wanneer u een klacht heeft over mijn handelen als zorgverlener, dan is er ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Daarmee start u een tuchtrechtelijke procedure.
Meer informatie hierover op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht