Menu

Maak direct een afspraak »

  • Gz-psycholoog
  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Behandeling op maat
  • Mindfulness specialist
  • Contractvrije psycholoog

Buitenpsychologen

Klachten over beroepsmatig handelen

Heb je een klacht over mijn beroepsmatig handelen, dan kun je deze in eerste instantie altijd met mij persoonlijk bespreken. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen op deze manier op te lossen, kun je gebruik maken van de onderstaande mogelijkheid.

Ik ben als gz-psycholoog aangesloten bij de Nederlands Insituut van Psychologen (NIP) en hun klachtenregeling. Wanneer je een klacht hebt over mijn handelen als zorgverlener, dan is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Gebruik daarvoor onderstaand klachtenformulier. 

Reglement Klachten- en geschillenregeling Psychologische zorg Wkkgz (NIP)

Klachtenformulier