Menu

Maak direct een afspraak »

  • Gz-psycholoog
  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Behandeling op maat
  • Mindfulness specialist
  • Contractvrije psycholoog

Buitenpsychologen

Tarieven & Vergoeding

Verzekerde zorg

Je hebt recht op vergoeding van een behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ, wanneer je wordt verwezen door je huisarts, middels een verwijsbrief en er sprake is van een DSM-IV diagnose (een psychische stoornis). Deze verzekerde zorg valt onder de basisverzekering met het verplichte eigen risico. Voor 2024 is dit vastgesteld op € 385. Vergoedingen door de zorgverzekeraars gelden vanaf 18 jaar.
Vergoedingen vinden plaats vanuit het zorgprestatiemodel en de tarieven per consult zijn hierin vastgesteld door de NZa. Alleen de intake wordt berekend als een consult diagnostiek. 

Consult behandeling  60  minuten € 161,46       Consult behandeling  45 minuten € 135,89
Consult behandeling  75  minuten € 198,72       Consult behandeling  30 minuten € 95,67
Consult behandeling  90  minuten € 242,76       Consult behandeling  15  minuten € 56,19
Consult behandeling 120 minuten € 346,41       Consult behandeling    5  minuten € 31,48

Consult diagnostiek  60  minuten € 183,44       Kort intercollegiaal overleg € 25,05
Consult diagnostiek  75  minuten € 223,48       Toeslag reistijd tot 25 minuten € 34,76

Binnen mijn praktijk werk ik zonder contracten met zorgverzekeraars. Je krijgt de factuur van het consult mee, zodat je deze zelf kan declareren bij je zorgverzekeraar. Met een zuivere restitutiepolis krijg je vrijwel altijd 100% van de kosten terug na aftrek van het eigen risico. Bij een naturapolis ligt dit percentage dat vergoed wordt tussen de 53-80%. Er zijn ook combinatiepolissen en zorgverzekeraars die binnen hun restitutiepolis een uitzondering maken voor de GGZ. Laat je vooraf goed informeren door je zorgverzekeraar welke voorwaarden voor vergoeding voor jou van toepassing zijn.

Ik heb er bewust voor gekozen geen contracten aan te gaan met zorgverzekeraars. Hierdoor ben ik niet gebonden aan standaard protocollen en voorschriften en kan ik daadwerkelijk vorm geven aan een behandeling op maat en tevens je privacy garanderen. Er staat dan ook geen diagnose of zorgvraagtypering op je factuur en de gegevens van je ROM vragenlijst worden niet gedeeld met derden. Voor beiden onderteken je een privacyverklaring aan het begin van de behandeling. 

Onverzekerde zorg

Bepaalde stoornissen zijn uitgesloten van vergoeding in de basisverzekering zoals een aanpassingsstoornis, werk gerelateerde problematiek en relatieproblematiek. Wanneer na het intake gesprek duidelijk wordt dat er geen sprake is van een diagnose die wordt vergoed, kunnen de kosten van het diagnostiek consult wel gedeclareerd worden bij je zorgverzekering. Een aanvullende verzekering vergoed psychologische zorg soms (deels) vanuit het aanvullende pakket. Wanneer je klacht niet wordt vergoed en je hebt geen aanvullende verzekering, dien je de behandeling zelf te betalen. Werkgevers zijn soms bereid een psycholoog te vergoeden uit hun reservering voor opleidingskosten of persoonlijke ontwikkelingskosten.

Consult 45 minuten € 132,24 (NZa tarief 2024).
Consult 60 minuten € 157,81

Afspraak afzeggen

Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd, daarna wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

MetSteen 2024, aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.